Domov » Novice » Gospodarstvo » Uspešne tri četrtine poslovnega leta za Perutnino Ptuj

Uspešne tri četrtine poslovnega leta za Perutnino Ptuj

Pozitivo poslovanje Perutnine Ptuj
V treh ?etrtinah letošnjega leta je Skupina Perutnina Ptuj dosegla dobrih 250 milijonov evrov skupnega prihodka od prodaje. To je v ?asu, ki ga tako v Sloveniji kakor tudi v državah, kjer ta skupina ustvarja ve?ino prihodkov, vse bolj stiskajo recesijske razmere, odli?en rezultat. Prav tako odli?en je tudi letošnji devetmese?ni rezultat prihodkov od prodaje, ki je že pred zaklju?no ?etrtino letošnjega leta pokazal 188 milijonov evrov na ravni skupine in 101 milijon evrov na ravni mati?ne družbe Perutnina Ptuj. Višja pa sta tudi dobi?ek iz poslovanja in celotni dobi?ek. Celotnega dobi?ka na ravni Skupine Perutnina Ptuj je v letošnjih devetih mesecih bilo za 5,3 milijona evrov in na ravni obvladujo?e družbe za 3,8 milijona evrov. Letošnji trendi na poslovnem podro?ju se v Perutnini Ptuj nadaljujejo tudi v zadnji ?etrtini leta, zato optimisti?no pri?akujejo tudi dober poslovni izid iz poslovanja v zaklju?nem ra?unu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. decembra 2014.)

Na vrh