Domov » Novice » Gospodarstvo » Vzdrževalno sanacijska dela pristanišča Ranca

Vzdrževalno sanacijska dela pristanišča Ranca

Pristanisce Ranca
Katastrofalne visoke vode reke Drave so 5. novembra lani mo?no poškodovale nasip pristaniš?a Ranca. Za izvajanje varne plovbe na plovbnem obmo?ju reke Drave in Ptujskega jezera je bilo potrebno nujno izvesti sanacijska dela na nasipu pristaniš?a Ranca, za povrnitev nasipa pristaniš?a v prvotno stanje. Ker je bil nasip zelo poškodovan in na?et so Javne službe Ptuj s podizvajalcem gradbenim podjetjem Hermes izvedle celovito prenovo. Obnova je razdeljena na dve fazi in v 1. fazi so sanirali najbolj izpostavljene ter poškodovane dele nasipa, v 2. fazi pa bodo prihodnje leto obnovili nekoliko manj poškodovane in ogrožene odseke ter bodo dokon?ali dela s popravilom površine otoka in dostopnega nasipa. Predvidena sanacija poškodb nasipa pristaniš?a Ranca bo zagotovila erozijsko odpornost in stabilnost brežin, isto?asno pa bo izboljšala pogoje za pristajanje in privezovanje plovil.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. novembra 2013.)

Na vrh