Domov » Novice » Gospodarstvo » Zaključek projekta Sprint

Zaključek projekta Sprint

Sprint
V projektu Sprint, katerega kratica pomeni ustvarjanje podpornega okolja za krepitev inovativnega in tehnološkega potenciala na ?ezmejnem podro?ju, so si zadali raziskati, kaj podjetja v ?ezmejnem obmo?ju Slovenija-Hrvaška vidijo kot spodbude in kaj kot ovire za lasten razvoj. Kot so povedali na zaklju?ni konferenci so skozi zadnji dve leti, ko je trajal projekt poskušali povezovati podjetja z raziskovalnimi, izobraževalnimi in drugimi podpornimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev za ve? inovativnosti in boljšo konkuren?nost gospodarstva. S projektom Sprint so v Znanstveno raziskovalnem središ?u Bistra Ptuj naredili analizo gospodarskega potenciala regije. Po kon?anih raziskavah so pripravili tudi posebno strategijo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. maja 2013.)

Na vrh