Zaključuje se projekt Čisto v naravo – Petv
Domov » Novice » Gospodarstvo » Zaključuje se projekt Čisto v naravo

Zaključuje se projekt Čisto v naravo


Projekt Čisto v naravo, katerega partnerji sta bila LEA Spodnje Podravje in Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo je trajal dobro leto in se zaključuje z 31.12.2021. Ohranjanje narave in varstvo okolja je v zadnjih desetletjih pridobilo na izjemnem pomenu in stanje okolja se je zadnjih letih tudi vidno izboljšuje. Medtem ko je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v večjih naseljih in mestih urejeno z javno kanalizacijo in komunalnimi čistilnimi napravami je situacija v manjših naseljih in vaseh, predvsem na odročnih podeželskih in hribovitih področjih z razpršeno gradnjo, drugačna. Na teh območjih ni kanalizacijskih sistemov, saj le ti predstavljajo ekonomsko neupravičenost izgradnje takšnega sistema.

Rešitev nudijo male komunalne čistilne naprave, ki so na voljo v različnih oblikah in tipih. Vrsta/tip MKČN so tudi rastlinske čistilne naprave (RČN), ki predstavljajo preprosto tehnologijo čiščenja, ki v svojem delovanju povsem posnemajo naravne procese. Kljub svoji že več deset letni prisotnosti na trgu je med ljudmi še zmeraj relativno nepoznana in velikokrat povezana z neopravičenim neodobravanjem, predvsem v smislu strahu pred razvijanjem smradu in umestitvijo takšnih naprav »odprtega« tipa v neposredno okolico stavb

V projektu Čisto v naravo sta si partnerja zadala nalogo zgraditi rastlinsko čistilno napravo in jo predstaviti širši javnosti, kot idealno rešitev za čiščenje odpadne komunalne vode iz gospodinjstev sploh na območjih, kjer kanalizacija ni možna. Na Grajenščaku so našli lokacijo, kjer so zgradili RČN. Na to temo so v osnovnih šolah izvedli naravoslovni dan in pripravili delavnico za občane z predstavitvijo delovanja RČN. V okviru projekta

Čisto v naravo, ki je bili odobren na 5. Javnem pozivu za izbor operacij LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah za sofinanciranje operacij iz EKSRP, je nastala tudi zloženka z informacijami o RČN.

Še več o projektu pa najdete na spletni strani https://www.lea-ptuj.si/projekti/cisto-v-naravo/

Na vrh