Domov » Novice » Gospodarstvo » Zbornik Obrt na Ptujskem

Zbornik Obrt na Ptujskem

 

zbornik OOZ Ptuj

Marca leta 2011 je Obmo?no obrtna-podjetniška zbornica Ptuj (OOZ Ptuj) praznovala 40-letnico organiziranega delovanja. Da bi predstavili njeno vlogo in pomen obrti na Ptujskem neko? in danes, so takrat postavili razstavo obrti in pred kratkim izdali zbornik Obrt na Ptujskem, ki so ga 16. oktobra predstavili v Miheli?evi galeriji. »Na Ptujskem je obrt vse od starodavne rimske Poetovione imela pomembno vlogo, ki jo nosi še danes. Ptuj je bil zaradi obrti in trgovine že v ?asu Rimljanov in pozneje v srednjem veku pomembno trgovsko, gospodarsko in upravno središ?e,« je v uvodni besedi zbornika zapisala njegova urednica Barbara Štumberger. Zbornik je plod sistemati?nega raziskovanja in predstavitve obrti na Ptujskem skozi zgodovinska obdobja od dobe Rimske Poetovione do današnjih dni. Za strokovno pomo? pri raziskovanju ptujske obrtniške preteklosti se je OOZ Ptuj naslonila na Zgodovinski arhiv Ptuj. Pri nastajanju zbornika je sodelovalo 11 avtorjev, Marjana Tomani? Jevremov, Marija Hernja Masten, Dejan Zadravec, Nina Goznik, Renata ?eh, Katja Zupani?, Irena Mavri? Žižek, Nataša Majeri? Kekec, Branko Oblak in Boris Repi?. Zbornik, ki je izšel v nakladi 500 izvodov, obsega 208 strani in je simboli?no oblikovan – v njem se prepletata modra in rde?a barva, ki sta zastopani v logotipu OOZ Ptuj, platnica pa daje videz usnja, saj je bila usnjarska tradicija na Ptujskem zelo mo?na.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 19. oktobra 2013)

 

Na vrh