Domov » Novice » Izobraževanje » 10 let Višje šole Ptuj

10 let Višje šole Ptuj

10 let VSP

Letos mineva 10 let, odkar so prag Višje šole Ptuj prestopili prvi študenti. V tem ?asu jih je diplomiralo že okoli 600. Za?etnim programom ekonomija, mehatronika in upravljanje podeželja in krajine so preteklo leto dodali še bioniko. Vanjo tudi polagajo najve?je upe za prihodnost. Program mehatronika so razvili leta 2003. Diplomanti so po njihovih podatkih zelo zaposljivi. Veliko jih dela na odgovornih delovnih mestih v tujini.

Predavatelji se trudijo s študenti ustvariti pristen odnos, ki ga študente, po rezultatih anket ob zaklju?ku predavanj, v veliki ve?ini zelo cenijo. Med drugim si tako ravnatelj, kot predavatelji, prizadevajo za ?im ve? aktivnega sodelovanja s podjetji. Pogosto gostijo strokovnjake iz realnega okolja pa tudi za potrebe študija so pridobili veliko opreme.

Študentje pridobljeno znanje in samoiniciativnost dokazujejo z udeležbami na razli?nih tekmovanjih. Pogosto so nagrajeni za ideje, rešitve pa tudi diplomske naloge.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. novembra 2014)

Na vrh