Domov » Novice » Izobraževanje » Delovno srečanje v okviru projekta KEY

Delovno srečanje v okviru projekta KEY

key2

V minulem tednu so Ljudsko univerzo Ptuj v okviru delovnega sre?anja obiskali partnerji v projektu KEY. Pripravili pa so tudi poseben dogodek tako za sodelujo?e, kot tudi za medije. V projektu KEY partnerji iz Avstrije, Nem?ije, Poljske in LUP raziskujejo zgodovinske, interkulturne in identitetne kompetence modernega evropskega državljana. Delovna sre?anja so namenjena izmenjavi mnenj, izkušenj ter raziskovanju. Sre?anja so pomembna tudi z vidika evalvacije, kje to?no so s projektom, ali se zastavljeni cilji dosegajo in kaj je še potrebno. Projekt KEY je tako glede na zastavljeno in realizirano že skoraj pri koncu. Zbrane je ob posebnem dogodku, na katerem je nastopil tudi otroški pevski zbor iz Gorišnice, pozdravil župan MO Ptuj in sodelujo?im v projektu ?estital ter poudaril, da gre za izjemno pomembno tematiko, še posebej za mesto Ptuj. Ob koncu aprila oziroma v za?etku maja bo izšla brošura, kjer bodo zbrane izkušnje, metode dela in primeri dobrih praks vseh sodelujo?ih partnerjev. Kot glavni rezultat pa lahko zagotovo štejemo, da so partnerji odprli tematiko zavedanja lastne zgodovine in identitete ter poznavanje drugih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. aprila 2014.)

Na vrh