Domov » Novice » Izobraževanje » Dnevi okoljevarstva

Dnevi okoljevarstva

Dnevi okoljevarstva

Na Biotehniški šoli Ptuj so pripravili dneve okoljevarstva. Z razli?nimi aktivnostmi v okviru pouka ter v sodelovanju s strokovnjaki iz gospodarstva so želeli prispevati k prepoznavnosti poklicev na podro?ju okojevarstva in izobraževanja v programu okoljevarstveni tehnik. Vanj se vsako šolsko leto vpiše za pol oddelka dijakov. Zato program izvajajo v kombiniranem oddelku s kmetijsko podjetniškim tehnikom. Okoljevarstvo je kot srednješolski program na Ptuju na voljo šesto leto.

V ?asu dnevov okoljevarstva so dijaki v okviru modolov in pod vodstvom u?iteljev obravnavali izbrane teme, kot so tla v lokalnem okolju, ponovna uporaba odpadkov, kompostiranje, gozd kot naravni vir, vodni viri Spodnjega Podravja in zrak. Ob zaklju?ku so imeli priložnost prisluhniti strokovnjakom iz gospodarstva, ki se z varovanjem okolja že ukvarjajo v praksi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 17. novembra 2014)

Na vrh