Domov » Novice » Izobraževanje » Mestna občina Ptuj bo podelila nekaj štipendij

Mestna občina Ptuj bo podelila nekaj štipendij

Razpis za stipendije
Na spletni strani Mestna ob?ina Ptuj je bil pred ?asom objavljen razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarne pomo?i za izobraževanje za študijsko leto 2013/2014. Predmet razpisaje financiranje štipendij študentk ter študentov dodiplomskega univerzitetnega študija dosedanjih študijskih programov, univerzitetnega dodiplomskega študija prve bolonjske stopnje in enovitega magistrskega študija od drugega letnika naprej, univerzitetnega študija druge bolonjske stopnje od prvega letnika naprej ter sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentk in študentov. Rok za oddajo prijav je 28. oktober 2013. Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporo?eno pošiljko na naslov: Mestna ob?ina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako PRIJAVA NA RAZPIS – PROŠNJA ZA ŠTIPENDIJO.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. oktobra 2013.)

Na vrh