Mestna občina Ptuj je v teh dneh objavila dodatni javni razpis za dodeljevanje štipendij za izobraževanje za študijsko leto 2020/2021 – Petv
Domov » Novice » Izobraževanje » Mestna občina Ptuj je v teh dneh objavila dodatni javni razpis za dodeljevanje štipendij za izobraževanje za študijsko leto 2020/2021

Mestna občina Ptuj je v teh dneh objavila dodatni javni razpis za dodeljevanje štipendij za izobraževanje za študijsko leto 2020/2021


Predmet razpisa je financiranje štipendij prve bolonjske stopnje od drugega letnika naprej in študentov druge bolonjske stopnje od prvega letnika naprej. V MO Ptuj so za štipendije v letu 2018 namenili 11.680 EUR, v letu 2019 9.500 EUR, za študijsko leto 2020/2021 pa ob že namenjenih 23.000 EUR zagotavljajo še dodatnih 10.000 EUR sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– se redno šolajo in ob vpisu v drugi letnik prve bolonjske stopnje niso starejši od 22 let oz. ustrezno starejši za naslednje letnike,

– da niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,

– so državljani Republike Slovenije,

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,

– imajo povprečno oceno študijskega uspeha letnika najmanj 8,0, niso bili izbrani na Javnem razpisu za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj za študijsko leto 2020/2021

Višino štipendije določi strokovna komisija na podlagi študijskega uspeha zadnjega letnika izobraževanja in sicer v višini od 80 do 100 EUR na mesec. Višina je odvisna od povprečne ocene, ki mora biti višja od 8.

Rok za oddajo prijav je 19. 3. 2021. Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA DODATNI RAZPIS – VLOGA ZA ŠTIPENDIJO«

O odločitvi razpisa pa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 30 dneh po odpiranju vlog.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. marca 2021.)

Na vrh