Domov » Novice » Izobraževanje » Naj dijaki šolskega leta 2015/2016

Naj dijaki šolskega leta 2015/2016

Dijak 2015 2016
V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad v Mestni ob?ini Ptuj je strokovna komisija naredila izbor najboljših dijakov posameznega izobraževalnega programa. Štiri dijake, ki so se ob u?nih uspehih izkazali tudi na ostalih podro?jih in so bili najboljši skozi vsa leta izobraževanja v svoji generaciji je sprejel ptujski župan Miran Sen?ar. Najboljši dijak splošne gimnazije Gimnazije Ptuj je postal Žan Malek Petrovi?, ki je bil vsa štiri leta odli?en in se je v obšolskih dejavnostih ukvarjal z atletiko ter se sodeloval tudi v razli?nih projektih. Znotraj tehniških programov, ki jih izvaja Strojna šola je najboljši dijak Vito Kokol Bogme. Odli?njak je ob šolskih aktivnostih bil tudi državni prvak v matematiki in je uspešno deloval na številnih podro?jih. Vid Sušek iz Strojne šole je Naj dijak, saj je uspešno zaklju?il poklicno izobraževanje in si je tako pridobil izobrazbo inštalater strojnih inštalacij. Na Elektro in ra?unalniški šoli Srednješolskega centra Ptuj je najboljši dijak Žan ?rnivec, ki je ob šolskih uspehih sodeloval tudi v mnogih mednarodnih projektih. Najboljši dijaki posameznih šol so prejeli spominsko priznanje – grb na steklu Mestne ob?ine Ptuj. Naj dijaka srednjega in poklicnega izobraževanja sta dobila še posebno listino in denarno nagrado 400 EUR. Sam slavnostni županov sprejem najboljših dijakov je z glasbenim delom dopolnila mlada harfistka Tajda Špes.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. julija 2016.)

Na vrh