Domov » Novice » Izobraževanje » Pobuda Varno na kolesu

Pobuda Varno na kolesu

varno na kolesu

Družba Butan plin d.d. skupaj s partnerji že drugi? zapovrstjo uspešno izvaja pobudo Varno na kolesu. Eno od regionalnih sre?anj je potekalo tudi na Ptuju. Pobuda Varno na kolesu je namenjena u?encem, ki v teko?em šolskem letu opravljajo kolesarski izpit, sledi pa ciljem zagotavljanja prometne varnosti najmlajših kolesarjev. Pobuda je povezala skoraj 2.500 u?encev slovenskih osnovnih šol, ki so promet in kolesarjenje spoznavali preko štirih razli?nih sklopov. V družbi Butan plin so nad prispelimi izdelki resni?no presene?eni. Pobudo je pozdravil tudi župan MO Ptuj ter družbi Butan plin izrekel vse ?estitke ob družbeni odgovornosti, ki so jo svojimi prizadevanji pokazali. Velikega pomena je namre? ta pobuda tako za najmlajše kot tudi z vidika zdravega na?ina življenja in skrbi za ?isto okolje. Mentorji na šolah se vseskozi trudijo, da s prometno vzgojo otrok prispevajo k ve?ji osveš?enosti in boljši prometni varnosti. Najve? pa so v tej zgodbi odnesli najmlajši kolesarji, ki so skupaj svojimi mentorji spoznavali cestni promet, kolo, obvezno kolesarsko opremo in pridno ustvarjali. Vsa prizadevanja, ki gredo v smeri izboljšanja prometne varnosti, pomenijo dolgoro?ni uspeh, vzgajajo bodo?e voznike, rešujejo življenja. Tudi pobuda Varno na kolesu je ena od teh zgodb, ki puš?ajo sledi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. maja 2014.)

Na vrh