Domov » Novice » Izobraževanje » Podjetniški krožek Ekonomske šole Ptuj

Podjetniški krožek Ekonomske šole Ptuj

ekonomska sola smoothie

V Ekonomski šoli Ptuj pri mladih vzpodbujajo podjetnost, inovativnost in ustvarjalnost. V tem šolskem letu so v okviru podjetniškega krožka, v sodelovanju z društvom Ustvarjalnik.org, pospeševalnikom mladinskega podjetništva, ustanovili start up podjetje imenovano 6 predpasnikov. Namen tega je, da se soo?imo s pravim na?inom poslovanja, se preizkusijo, ali je v njih kaj podjetnosti, inovativnosti, in da ugotovijo, ali je družba, torej naše okolje, pripravljena sodelovati z dijaki. Temeljna ideja je osveš?ati mlade in tudi starejše o zdravem na?inu prehranjevanja, o tem, da je doma?a hrana veliko boljša, zato se spla?a kupovati proizvode in pridelke iz lokalnega okolja, kar pomeni na doma?ih turisti?nih kmetijah in kmetijah, ki se ukvarjajo z bio-pridelavo. S tem storimo dve koristni stvari: na eni strani se zdravo prehranjujemo, na drugi pa omogo?amo obstoj doma?ih kmetij in razvoj podeželja. Poslovno idejo so podkrepile s tržnimi aktivnostmi. Naslednji element njihove poslovne ideje je, da bi prepri?anje o zdravi hrani z razli?nimi delavnicami širile tudi v vrtce, osnovne šole in druge organizacije. Ena izmed promocijskih delavnic je bila tudi akcija v trgovskem centru Qlandijia, kjer so postavile stojnico s svežim sadje in prodajale smoothije.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 10. maja 2014)

 

Na vrh