Domov » Novice » Izobraževanje » Predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu

Predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu

zakon o vs

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v tem tednu vsem deležnikom visokošolskega prostora predstavilo predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu. Predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu je pripravljen na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 ter Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020. Pripravila ga je delovna skupina, ki jo je novembra 2014 imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanislava Setnikar Cankar. Predlog koncepta je bil posredovan vsem deležnikom visokošolskega prostora. Osnovni cilji so kakovost in odli?nost, raznovrstnost ter dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, študijske strukture in financiranja visokega šolstva. CILJI, ki se jih želi dose?i z Zakonom o visokem šolstvu, so pove?ati avtonomijo in odgovornost visokošolskih zavodov, okrepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost visokošolskih zavodov ter vzpostaviti okoliš?ine, ki bodo vodile do raziskovalne odli?nosti, sistemsko urediti stabilno financiranje javnih visokošolskih zavodov ter opredeliti javno službo, pove?ati raznovrstnost slovenskega visokošolskega prostora, zagotoviti razvoj kakovosti visokošolskega izobraževanja, pove?ati stopnjo internacionalizacije in prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora in pove?ati dostopnost do visokošolskega izobraževanja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. februarja 2015.)

Na vrh