Domov » Novice » Izobraževanje » Predstavitev poklicev na Mladiki

Predstavitev poklicev na Mladiki

Predstavitev poklicev na Mladiki

V sklopu projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala so na osnovni šoli Mladika izvedli tehniški dan Poklici, ki je bil namenjen u?encem 6. do 9. razreda. Konec osnovne šole u?enci že razmišljajo o tem, kaj bi si želeli po?eti v življenju. Ve? poklicev kot spoznajo, bolje si lahko predstavljajo, katerega bi najlažje in z najve?jim veseljem opravljali. NA Osnovni šoli Mladika so imeli, poleg poklica novinarja, priložnost spoznati kaj po?nejo, vojak, fizioterapevt, frizer, kuhar, zdravstveni tehnik, psiholog, ra?unalnikar, veterina, vzgojitelj predšolskih otrok in u?itelj. Kako poteka delo novinarja in snemalca, jim je predstavila ekipa Ptujske televizije PeTV. Zanimanje je bilo veliko.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. oktobra 2014)

Na vrh