Domov » Novice » Izobraževanje » Predstavitev študijskih programov Zdravstvena nega in Socialna gerontologija

Predstavitev študijskih programov Zdravstvena nega in Socialna gerontologija

info dnevi

Za bodo?imi študenti je prvi prijavni rok za vpis na fakultete. Do avgusta imajo ?as razmisliti, kaj je še možna izbira, v kolikor na prvem roku ne bodo sprejeti. Minuli teden so na Ljudski univerzi Ptuj predstavili dva visokošolska programa Evropskega centra Maribor – Alma mater Europaea Socialno gerontologijo in Zdravstveno nego. Ocene kažejo, da je tretjina ljudi starejših od 64 let, starostna doba se pove?uje in uvrš?amo se med najstarejšo evropsko državo. Vse to nam pove, da bo treba poskrbeti za kakovostno in zdravo starost vse ve? prebivalcev, iz tega pa so pri obeh študijskih programih izhajali. Izbira študija je pomembna odlo?itev, ki nas zaznamuje za vse življenje, zato mora biti tehtna in premišljena. Še posebej moramo pri študiju, ki je povezan z delom s starejšimi razmisliti o tem ali imamo ?ut za so?loveka, kakšen imamo odnos do starostnikov. Tako zdravstvena nega kot socialna gerontologija sta glede na demografske trende poklica prihodnosti, ?e se le v tem vidimo in smo tudi malce samoiniciativni. Gre namre? za poklica, ki bogatita tako tiste, s katerimi delamo, kot tiste, ki to delo opravljajo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. marca 2014.)

Na vrh