Domov » Novice » Izobraževanje » Priročnik Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole!

Priročnik Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole!


V prostorih Osnovne šole Ljudski vrt je bila novinarska konferenca, na kateri so predstavili priro?nik Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi u?enci osnovne šole. Priro?nik temelji na najsodobnejših spoznanjih edukacijskih ved in še posebej na ugotovitvah priznanih strokovnjakov s podro?ja odkrivanja in dela z nadarjenimi u?enci. Sestavljen je iz teoreti?nega uvoda ter konkretnih primerov prepoznavanja in dela z nadarjenimi u?enci pri pouku razli?nih predmetov in podro?ji. Priro?nik Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi u?enci osnovne šole je le eno izmed strokovnih del, ki je v zadnjem obdobju izšel pri Založbi Republike Slovenije za šolstvo. Pri njej podpirajo v glavnem slovenske avtorje, ki ustvarjajo razli?na strokovna dela s podro?ja šolstva.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. novembra 2012.)

Na vrh