Domov » Novice » Izobraževanje » Študij socialne gerontologije za poklic prihodnosti

Študij socialne gerontologije za poklic prihodnosti

sg

V okviru informativnih dni se je bodo?im študentom predstavil tudi Evropski center Maribor, s študijsko smerjo socialna gerontologija. Staranje je pere? problem današnjega ?asa, ki zahteva korenite spremembe na razli?nih podro?jih. V prihodnosti bo starejših vse ve? in zanje bo treba znati poskrbeti, jih vklju?iti v družbo, jim ponuditi razne oblike kakovostnega preživljanja ?asa. In temu sledi študij socialne gerontologije. Vseskozi poudarjamo, da je staranje povezano s pešanjem sposobnosti, zdravstvenimi težavami, pozabljamo pa na socialni vidik, kar ta študij daje v ospredje. Kako poskrbeti za socialno vklju?enost starejših, kako jim omogo?iti ?loveka vredno in izpopolnjeno starost. ?e ste radi v družbi starejših, ?e imate ?ut za so?loveka in ste mnenja, da lahko pripomorete k izboljšanju njihovega položaja v družbi ter poskrbite za kakovost njihovega bivanja, je študij socialne gerontologije morda nova pot v vašem življenju. Kot pravijo v Evropskem centru Maribor, vas po koncu študija namre? ?aka zaposljiv poklic, poklic prihodnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. septembra 2013.)

Na vrh