Domov » Novice » Izobraževanje » Tehniški dan na osnovni šoli Mladika

Tehniški dan na osnovni šoli Mladika

Odlo?itev o nadaljnjem šolanju je še kako pomembna, zato je prav, da mladi v ?asu odlo?anja dobijo ?im ve? informacij, prav s tem namenom so na osnovni šoli Mladika pripravili tehniški dan. Starši in u?itelji so predstavili štirinajst razli?nih poklicev in u?encem podali ?im ve? koristih napotkov, kaj je potrebno pri posameznem izobraževanju, na katerih srednjih šolah so sprejemni izpiti, kakšne so priprave, ipd. U?enci višjih razredov se bodo morali že kmalu odlo?iti, kje nadaljevati srednje šolanje. In prav je, ?e gre za premišljeno odlo?itev, saj je to odlo?itev za prihodnost. Vsaka informacija je zato še kako koristna.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. oktobra 2012.)

Na vrh