Domov » Novice » Izobraževanje » Ukinitev učne pomoči

Ukinitev učne pomoči

ucna pomocMinistrstvo za šolstvo je za izvajanje dodatne u?ne pomo?i, ki je ena od oblik dodatne strokovne pomo?i, letno namenilo 3,3 milijona evrov. Z za?etkom leta so jo, zaradi var?evanja za?asno ukinili. Na Osnovni šoli Mladika smo preverili, predvsem med u?itelji nepriljubljen, ukrep prinesel v praksi.
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. januar 2015)

Na vrh