Domov » Novice » Izobraževanje » V oktobru bo Simbioz@ generacije povezovala že tretjič

V oktobru bo Simbioz@ generacije povezovala že tretjič

simbioza 2013

Konec oktobra bo projekt Simbioz@ že tretji? zapovrstjo povezal mlajšo in starejšo generacijo. Osnovno poslanstvo Simbioze tudi letos zasleduje sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega u?enja. Pri starejših želi dvigniti ra?unalniško pismenost, zanimanje za e-veš?ine ter jim pomagati pri stiku z ra?unalnikom in internetom. Pri mladih pa spodbuja vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi odnos do družbe in lastne prihodnosti. Stopnja slovenske ra?unalniške pismenosti je primerljiva s povpre?jem evropskih držav, so pa podatki manj spodbudni pri starejši generaciji. Simbioz@ je v dveh letih naredila velike premike, saj je povezala ve? kot 5.000 mladih in skoraj 11.000 starejših. In kako to prese?i? Snovalci bodo tako letos poskušali slediti cilju, da oktobrske delavnice postanejo trajnostni projekt. Dodatno bosta zaživela še program Simbioza mojstri in Medgeneracijski center. Prijave so možne od v?eraj dalje, preko spletnega mesta www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888 ali na vpisnih to?kah po celotni Sloveniji. Pomo? so?loveku je vzajemna, ne bogati le tistega, ki pomo? prejema, neprecenljivo izkušnjo daje tudi tistim, ki nesebi?no pomo? dajejo. In to Simbioza v svojem poslanstvu zasleduje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. julija 2013.)

Na vrh