Domov » Novice » Izobraževanje » V Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka z veseljem čakajo na otvoritev nove šole

V Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka z veseljem čakajo na otvoritev nove šole

Novi solski prostori
V zadnjih letih se je veliko govorilo o izgradnji in financiranju nove Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. To je v zadnjih treh letih gradilo podjetje GP project ing. Celotna vrednost investicije znaša 4.1 milijona evrov. Gradnja ptujske osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami se je po dolgoletnih prizadevanjih zaklju?ila in v novih prostorih se opravljajo še zadnja manjša dela. Iz stare dotrajane stavbe Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka se bo 90 otrok s posebnimi potrebami in 58 zaposlenih preselilo v za?etku meseca septembra ob pri?etku novega šolskega leta. V novi šoli so zares lepo urejeni in tudi posebej prilagojeni prostori, na katere so tako u?enci, kot tudi strokovni delavci dolga ?asa ?akali in bodo jih kmalu tudi kon?no dobili v uporabo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. julija 2016.)

Na vrh