Domov » Novice » Izobraževanje » Z učenjem do znanja, z znanjem do izobrazbe

Z učenjem do znanja, z znanjem do izobrazbe

att

Na Ljudski univerzi Ptuj so uspešno zaklju?ili še enega od številnih projektov. Rezultate, ki jih je prineslo mednarodno sodelovanje, so predstavili na zaklju?ni konferenci. Statisti?ni podatki namre? kažejo, da je v Sloveniji in na Madžarskem zaznati izjemno velik osip v izobraževanju tako pri dijakih, kot tudi pri odraslih udeležencih izobraževanj. Zato je projekt Z u?enjem do znanja, z znanjem do izobrazbe izjemnega pomena, saj so se na podlagi izkušenj pri delu s t.i. osipniki razvile oblike pomo?i ciljnim skupinam. Na dvojezi?ni srednji šoli Lendava so bili edini, ki so izvajali program v okviru formalnega izobraževanja za dijake. Izbrali so dva oddelka triletnih programov, kjer so vsebine v okviru razrednih ur predstavili vsem, individualno pa se se posvetili dijakom s težavami. Na dobrih štiridesetih delovnih sre?anjih so partnerji projekta vklju?ili 50 mentorjev in okrog 120 udeležencev. Vse z željo, da u?itelji-mentorji pridobijo znanje, ki ga bodo preko izdelanega programa izobraževanja implicirali ciljnim skupinam, ki z izobraževanjem prenehajo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. septembra 2014.)

Na vrh