Domov » Novice » Izobraževanje » Zaključna konferenca CVŽU Podravje

Zaključna konferenca CVŽU Podravje

zakljucna konferenca CVZU

V slavnostni dvorani MO Ptuj je minuli teden potekala zaklju?na konferenca Centra vseživljenjskega u?enja Podravje, na kateri so predstavili rezultate in dosežke v minulih letih. Center vseživljenjskega u?enja Podravje je projekt, s katerim so na Ljudski univerzi Ptuj pri?eli leta 2008 in pokriva obmo?je desetih to?k vseživljenjskega u?enja, kjer zainteresiranim ponujajo razne brezpla?ne oblike izobraževanj. Rezultati so zavidljivi, bolj kot na številke pa so ponosni na povratne informacije zadovoljnih uporabnikov, ki se še vra?ajo. Vseživljenjsko u?enje postaja iz leta v leto vse bolj pomembno, kar se ljudje dobro zavedajo, zato so številke tako razveseljive. Pri samostojnem u?enju so zabeležili okrog pet tiso? udeležencev, odraslih, ki so se vklju?evali v razne delavnice, pa je nekaj preko dva tiso? tristo petdeset – vsi so uporabna znanja pridobivali na najrazli?nejših podro?jih. Ljudska univerza Ptuj je z omenjenim projektom uresni?ila svoje poslanstvo in ljudem ponudila širok nabor neformalnega izobraževanja. Za dodatna znanja, ni nikoli prepozno, nikoli ga ni preve? in je nekaj, kar nam nih?e ne more vzeti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. septembra 2013.)

Na vrh