Domov » Novice » Izobraževanje » Znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva Ivana Potrča

Znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva Ivana Potrča

100 letnica ivana potrca

Knjižnica Ivana Potr?a Ptuj je skupaj s Filozofsko fakulteto UM in Slavisti?nim društvom Maribor pripravila znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva Ivana Potr?a. V ?asih, kakršnih živimo, je opus pisatelja, dramatika, ?asnikarja in urednika Ivana Potr?a še kako aktualen ter živ, kar je bila rde?a nit znanstvenega simpozija. ?e so bili v nekem dolo?enem socialni realisti morda manj zanimivi, dandanes znova prihajajo v ospredje prav zaradi socialne slike v državi. Simpozij je velikega pomena, saj iz razli?nih znanstvenih, strokovnih zornih kotov osvetljuje Potr?evo delo. Sodelujo?i pa niso bili le znanstveniki temve? tudi njegovi sodelavci in sorodniki. Prav slednjim je zato, ker so Potr?evo zapuš?ino naredili dostopno širši javnosti, župan MO Ptuj podelil pe?at mesta.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. maja 2013.)

Na vrh