Domov » Novice » Kultura » Knjižnica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož

Knjižnica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož

muzejska knjiznica

Muzejsko društvo je leta 1893 ob ustanovitvi muzeja na Ptuju, ustanovilo tudi znanstveno knjižnico, ki je temelj za strokovno prou?evanje muzejskega gradiva. Danes ima status specialne javne knjižnice in zajema blizu 20 tiso? zvezkov gradiva. Najstarejše gradivo, ki ga hranijo, je teološka razprava papeža Benedikta Štirinajstega z leta 1756. Muzejska knjižnica se nahaja nad upravo muzeja na Prešernovi ulici. Gradivo pridobivajo z izmenjavo z blizu 500 s sorodnimi ustanovami po Sloveniji in tujini. Ob splošnem muzejskem gradivu hrani knjižnica precej starejšega gradiva, med katerim izstopa t.i. Skrabariana, knjižnica nekdanjega upravnika muzeja Viktorja Skrabarja. Med muzejske fonde gradiva pa sodijo muzejski plakati in koledarji, ki so jih natisnili ob postavitvi zbirk in odprtju razstav. Ob tem hranijo tudi rimske misale, to so mašne knjige, velik Atlas sveta, ki je izšel leta 1800 na Dunaju. Knjižnica je leta 2000 dobila prvega bibliotekarja, leto kasneje pa postala del sistema COBISS. Delo bibliotekarja zdaj opravlja Martin Šteiner. Za vse obiskovalce je odprta vsak delovni dan med 8. in 10. ter 13. in 15. uro.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 27. novembra 2014)

Na vrh