Priznanja Sveta OI JSKD Ptuj – Petv
Domov » Novice » Kultura » Priznanja Sveta OI JSKD Ptuj

Priznanja Sveta OI JSKD Ptuj


Na predve?er veselega dneva kulture je Obmo?na izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj pripravila svojo osrednjo prireditev, namen katere je predstavitev dosežkov najboljših posameznikov, skupin in društev na regijskih in državnih prireditvah v organizaciji sklada ter podelitev priznanj Sveta OI JSKD Ptuj najzaslužnejšim a podro?ju ljubiteljske kulture v letošnjem letu. Na osrednji prireditvi so bila podeljena tudi priznanja Sveta OI JSKD Ptuj in sicer Petru Fegušu, Janezu Trafeli ter Stanku Sakelšku za organizacijsko delo in ohranjanje kulturne dediš?ine, dr. Aleksandri Petrovi? in Marku Pukši?u pa za raziskovalno, strokovno svetovalno in mentorsko delo na podro?ju folklore.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. decembra 2017.)

Na vrh