Domov » Novice » Kultura » Zaživele XI. Ptujske grajske igre

Zaživele XI. Ptujske grajske igre

 

enajste grajske igre

Na turnirskem dvoriš?u Ptujskega gradu so se med 21. in 23. junijem ponovno zbrali pogumni vitezi, lepe gospe in gospodi?ne, plemstvo in meš?anstvo, trgovci in rokodelci, glasbeniki, plesalci, lokostrelci in vedeževalki iz Slovenije in tujine. Ptuj je zaživel v srednjeveškem duhu ob renesan?ni glasbi, kresanju me?ev, ognjenem spektaklu in lokostrelskem turnirju. Že v petek popoldan so ?lani društva Cesarsko kraljevi Ptuj skupaj z gostujo?imi skupinami turnirsko dvoriš?e spremenili v srednjeveški tabor. Postavili so šotore ter se pripravili na osrednji dan dogodka. Na ta dan se je srednjeveško dogajanje za?elo v dopoldanskem ?asu v centru mesta. Vsi sodelujo?i so se oble?eni v obla?ila iz ?asa srednjega veka zbrali na Vodnikovi ulici, od koder so v povorki krenili po Krempljevi ulici do Mestne hiše, kjer jih je nagovoril ptujski župan, dr. Štefan ?elan, prav tako ?lan društva Cesarsko kraljevi Ptuj, kjer predstavlja mestnega sodnika. Srednjeveška povorka se je ob spremljavi bobnov in glasbe nadaljevala po Mikloši?evi in Slomškovi ulici do Slovenskega trga ter po Prešernovi ulici proti gradu. Nastopajo?i pa so v mimohodu vabili gledalce, da se jim pridružijo na Grajskih igrah, zanimivem dogodku za ‘mlado in staro’. Organizatorjem je na enajste grajske igre ponovno uspelo pritegniti atraktivne skupine iz Slovenije, Avstrije, Nem?ije in Hrvaške. Iz doma?ega društva so se na turnirskem prostoru predstavile bobnarska skupina Tympanum, plesna skupina Pellegrina, umetniška sekcija Graziosa ter zeliš?arici Lidija in Nataša, ki sta na stojnici ponujali svoje izdelke, med katerimi je bilo najve?je povpraševanje po likerju iz cvetov vrtnic. Prireditve so se iz Slovenije udeležile še skupine Varuhi kladiva iz Pivke, Red kraljevega orla iz Ljubljane, Viteški red Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberka, družina Gr?ar s Turjaka z lokostrelstvom, zanimivo pa je bilo tudi v taboru barona Janeza Golca, plemenitega Jakoba Breunerja Markovskega, kjer so za otroke postavili lesen vrtiljak, ki je bil ves ?as prireditve zelo dobro obiskan. Iz tujine so prišli ?lani društev Udruga anno dommini Koprivnica iz Hrvaške, Herzogstadt Burghausen iz Nem?ije ter Bout zi Bluoda iz Avstrije. V nedeljo so prvi? izvedli tudi lokostrelski turnir za sodelujo?e skupine, kjer se je najbolje izkazal ?lan Viteškega reda Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz Žužemberka. Že lani so v društvu CKP kot posledico sodelovanja z vinarji VTC 13 uresni?ili idejo o izbiri posebnega vina, ki smo ga poimenovali knežje vino. Ta prestižni naslov dobi vino, ki ga knez izbere po kon?anem strokovnem ocenjevanju med dobitniki amfor in s katerim se v teko?em letu simboli?no napolnijo grajske kleti. Na desetem grajskem vinskem prazniku, kjer so ?lani Društva vinsko-turisti?ne ceste Srednje Slovenske gorice podelili priznanja najboljšim vinogradnikom s tega obmo?ja, je knez Bojan Miško v družbi kneginje Brigite tudi letos izbiral knežje vino. Njegov izbor je bil rumeni muškat letnik 2012, vinogradnika Marka Toplaka iz Juršincev.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 27. junij 2013)

 

Na vrh