Novice – Petv

40 let zbora Sv. Viktorina

Zbor svetega Viktorina je leta 1971 ustanovil zborovodja Maksimiljan Feguš in še danes, po 40 letih, združuje ljubitelje petja. Ob obletnici so pod vodstvom zborovodkinje Sonje Winkler v ...

Preberi več

Akcija Pešec bodi preVIDEN

V za?etku oktobra se je pri?ela preventivna akcija Pešec, s sloganom Bodi preVIDEN. Preverjali smo, kako se bodo v akcijo vklju?ili ptujski policisti in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem p ...

Preberi več

Zmaga ptujskih rokometašic

Rokometašice Mercator Tenzorja so v trerjem krogu 1. slovenske ženske rokometne lige odigrale prvo doma?o tekmo v tekmovalni sezoni 2011/2012. Razlika v kvaliteti med rokometašicami Merc ...

Preberi več

Delilniki toplotne energije

Toplotna energija je dragocena dobrina. Ne zadostuje le, da odjemalec samo ve koliko energije porabi, temve? je potrebno stroške energije odjemalcem tudi pravilno razdeliti. Zaradi natan?nej ...

Preberi več

Hiša ustvarjalnosti mladih

Na zadnji seji je svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Dejan Klasinc v svetniškem vprašanju izpostavil delovanje Mladinske hiše na Ptuju. Po mnenju svetnika Klasinca je bilo o Mladinski hiši oz. Hiš ...

Preberi več

Globe za kolesarje

Z letošnjim julijem se niso dvignile globe le za voznike motornih vozil, temve? tudi za kolesarje, ki spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu. Kolesarji sodijo med bolj ogro ...

Preberi več

Svetovni dan živali

Leta 1931 je bil v Firencah ekološki kongres, na katerem so med drugim dolo?ili, da je 4. oktober svetovni dan živali. Ob tem dnevu je na Ptuju izšel manjši katalog Ustavimo nasil ...

Preberi več
Na vrh