Domov » Novice » Podpora slovenski prašičereji

Podpora slovenski prašičereji

Osnovnik kriterij za praši?erejce je, da morajo povezani dati v enem letu na linijo klanja 50 000 pitanih praši?ev. Pri ?emer mora imeti rejec sklenjeno pogodbo za odkup vseh živali. Praši?erejci so osnutku uredbe naklonjeni, vendar imajo pomisleke glede postavljenih kriterijev. Predlagajo, da ministrstvo število živali, danih na linijo klanja zmanjša vsaj na 30 000. Prav tako je razpisni pogoj, 30 odstotno pove?anje proizvodnje, skoraj nedosegljiv. Ta razpis pa ni edini korak države k poskusu reševanja slovenske praši?ereje. Pred kratkim se je zaklju?il razpis za sredstva za prilagoditev farm novim zahtevam. 70 kmetij se bo tako pravo?asno, do leta 2013, prilagodilo evropskim standardom.
(Objavljeni v oddaji Ptujska kronika, dne 27. september 2012)

Na vrh