Domov » Novice » Akcija “Starejši voznik” za povečanje varne mobilnosti

Akcija “Starejši voznik” za povečanje varne mobilnosti

akcija starejsi voznik

Z namenom pove?ati varno mobilnost starejših voznikov je Agencija RS za varnost prometa znova pripravila akcijo Starejši voznik. Namen akcije starejši voznik je pove?ati sposobnosti starejših voznikov za varno vožnjo in zmanjšati vpliv njihovega pozabljanja in zmanjšanja izkušenj povezanih s starostjo ter zdravstvenim stanjem. ?lani izpitnih komisij in u?itelji vožnje so starejšim najprej predstavili teoreti?ne napotke, med samo vožnjo pa tiste glavne elemente varne vožnje. Promet se je z leti zelo moderniziral, dobili smo vse ve? krožiš?, avtoceste, spreminjala se je zakonodaja, zato so starejšim voznikom nekatere prometne situacije lahko neznane. Ne smemo posploševati, da so vsi starejši vozniki zaradi dolo?enih dejavnikov, ki jih starost prinese, slabši vozniki. Je pa res, da celo življenje u?imo in obnavljamo svoje znanje. V prometu bi se tega morali še posebej zavedati, saj ko smo za volanom, odgovarjamo za svoje življenje in vseh ostalih udeležencev. Ta akcija je lep zgled, kako bomo v prihodnje morali narediti premike naprej, a tudi odziv tistih, katerim je akcija namenjena, bo moral biti ve?ji. Akcija namre? nikogar ne obsoja in nikomur ne žuga, je le dobronamerna in želi pove?ati varnost starejših.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. aprila 2013.)

Na vrh