Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je izstopila iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj – Markovi – Petv
Domov » Novice » Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je izstopila iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj – Markovi

Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je izstopila iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj – Markovi


Ob koncu prejšnjega tedna je Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico poslala izjavo, da izstopa iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj – Markovi. Izstopno izjavo so poslali ministru za okolje in prostor magistru Andreju Vizjaku in vsem ostali sodelujočim deležnikom.

Spoštovani g. minister mag. Andrej Vizjak!

Civilna iniciativa za izgradnjo ptujske obvoznice (v nadaljevanju CI) vas obvešča, da z dnem 14. 04. 2022 nepreklicno izstopa iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za glavno cesto Ptuj – Markovci (v nadaljevanju MDS). V CI pozdravljamo napredek pri postopku umeščanja, vendar glede na postopke in dogodke, ki so se odvijali na 9. seji MDS, ki je bila izpeljana dne 08. 04. 2022 v prostorih Mestne občine Ptuj, se s takšnim načinom dela MDS ne moremo strinjati in mu s tem dati svojo legitimnost. V nadaljevanju pojasnjujemo razloge za izstop iz MDS:

1. Sklepi članstva CI z dne 7. 04. 2022
V pripravi na 9. sejo MDS smo v CI prejeli gradivo o optimizaciji variante S-5 s predlogom, da S-5 optimizirana C (v nadaljevanju S5 opt C) nadomesti S4 optimizirano (S4 opt) v študiji variant (ŠV/PIZ) in Utemeljitev predloga načrtovalca ZUM in DARS-a, da se uvrsti v ŠV/PIZ samo S5 opt C. To gradivo smo dan pred sejo MDS predstavili članstvu CI, ki je pritrdilo prvemu predlogu nadomestitve S4 optimizirane s S5 opt C v ŠV/PIZ in nasprotovalo predlogu, da se v ŠV/PIZ uvrsti samo S5 opt C, hkrati pa predlagalo, da se v ŠV/PIZ umestita še dve izvedljivi varianti, od tega naj bo ena južna varianta.

Naj omenimo še, da smo na zbor CI povabili vodjo MDS ga. Vesno Kolar Planinšič in županjo Mestne občine Ptuj ga. Nuško Gajšek in sta povabilo zavrnili.

2. 9. seja MDS kot predvolilni manever na škodo zakonitosti in strokovnosti postopka izbora ŠV/PIZ
Na 9. seji MDS je bil predlog, da S5 opt C nadomesti S4 opt soglasno potrjen. Predlogu načrtovalca ZUM in DARS-a, da se v nadaljevanju v ŠV/PIZ uvrsti samo S5 opt C pa smo nasprotovali v CI in predlagali, da se v ŠV/PIZ umestijo zraven S5 opt C še dve varianti, od tega ena južna.
V diskusiji pred glasovanjem je bilo jasno povedano s strani načrtovalca ZUM, da če uvrstimo v ŠV/PIZ tri variante s tem bistveno ne povečamo časa tega postopka, dvigne se pa strošek postopka. Tudi del ostalih članov MDS je predlagal, da gre v ŠV/PIZ več variant in ne samo ena.
Zaradi nestrinjanja s takšnim predlogom, sva bila člana CI na seji deležna pritiska in celo žaljenja, predvsem s strani županje ga. Nuške Gajšek in drugih županov. V diskusiji je DARS jasno povedal, da če ne gre izključno S5 opt C v ŠV/PIZ, potem bodo vztrajali, da gre S4 opt nazaj v študijo variant, kar bi pomenilo, da sklep o zamenjavi S5 opt C za S4 opt ne velja, kar nam dosti pove o namerah tako DARS-a kot tudi Ministrstva za infrastrukturo (MZI).

S strani Direktorata za vode Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in CI je bilo skozi diskusijo izpostavljeno vprašanje podtalnice in poplavnih voda. Od načrtovalca ZUM smo dobili odgovor, da to zna biti problem.

Sprašujemo se, kaj se bo zgodilo, če S5 opt C tako kot je načrtovana sedaj, ne bo gradbeno izvedljiva zaradi podtalnice ali poplavnih voda. Ali to pomeni, da bosta DARS in MZI potem spet vztrajala na S4 opt ali S5 opt D, ki gresta obe po površju?

V izogib zgornji situaciji smo v CI predlagali, da se optimizirajo tudi drugi dve izvedljivi varianti tako kot sta ste S5 in S4 in se potem vse tri uvrstijo v ŠV/PIZ, vendar naš predlog ni bil sprejet.

Predstavniki DARS-a so v preteklosti v MDS večkrat izrazili svoje stališče, da je za njih sprejemljiva tudi opcija, da se ne najde rešitev za umestitev. Ali je to namera DARS-a, MZI in MOP? Ali v tej državi tako rešujemo »gordijske vozle«?
Na koncu je vodja MDS ga. Vesna Kolar Planinšič dala sklep na glasovanje in ugotovila, da je le-ta bil večinsko sprejet, kar pomeni kršenje Sklepa o imenovanju MDS in preglasovanje CI in zaradi tega ne vidimo več smisla sodelovati v MDS, ki prikraja pravila dela tako kot kakšni stranki ali organu odgovarja.

V CI vidimo 9. sejo in sklep sprejet s preglasovanjem CI kot predvolilni manever in izkoriščanje MDS za doseganje političnih ciljev na škodo zakonitosti in strokovnosti postopka ŠV/PIZ. To naše stališče potrjuje tudi to, da novinarje, ki so bili povabljeni za izjave po 9. seji MDS ni povabilo MOP, MZI ali vodja MDS, temveč predstavniki politične stranke in še to samo nekatere. Z obžalovanjem ugotavljamo, da pri tem sodelujejo tudi organi lokalne skupnosti (občine). Mogoče pa bodo ta »gordijski vozel«, ki so ga razvezali, izkoristili na lokalnih volitvah v jeseni.
3. Nespoštovanje Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 1. odstavku 87. člena »Študija variant in predlog najustreznejše variante« navaja »Prostorska ureditev državnega pomena se načrtuje v variantah, ki so na podlagi znanih podatkov ocenjene kot izvedljive. V študiji variant se te variante podrobneje obdelajo, ovrednotijo in primerjajo s prostorsko-družbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Če je izvedljiva varianta samo ena, se v študiji variant obravnava samo ta.« V tem primeru imamo sedem izvedljivih variant (Elaborat iz 2020) in je MDS (MOP) kršila zakon, katerega bi morala sama spoštovati in CI pri tem ne bo sodelovala.

CI podpira uvrstitev variante S5 opt C v ŠV/PIZ, hkrati pa predlagamo da se optimizirajo in uvrstijo v ŠV/PIZ še dve varianti (SS sever in ena južna) izključujoč S4 opt saj je bila s soglasnim sklepom MDS umaknjena iz postopka in nadomeščena s S5 opt C.

V CI bomo ponovno intenzivirali postopke državljanske nepokorščine skladno z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Zadnje, kar si lahko privoščimo je, da bo izgrajena glavna cesta od Ormoža do Markovcev, od tam naprej pa bo promet speljan na sedanjo cesto. Še posebej, če to povežemo s povezavo Zavrč – Formin, ki je prav tako v zaključni fazi umeščanja in jo bo finančno podprl DRSI. To bi za nas pomenilo še več tranzitnega tovornega prometa in še večje poslabšanje pogojev za življenje.Civilna iniciativa za izgradnjo ptujske obvoznice (v nadaljevanju CI) vas obvešča, da z dnem 14. 04. 2022 nepreklicno izstopa iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za glavno cesto Ptuj – Markovci (v nadaljevanju MDS). V CI pozdravljamo napredek pri postopku umeščanja, vendar glede na postopke in dogodke, ki so se odvijali na 9. seji MDS, ki je bila izpeljana dne 08. 04. 2022 v prostorih Mestne občine Ptuj, se s takšnim načinom dela MDS ne moremo strinjati in mu s tem dati svojo legitimnost. V nadaljevanju pojasnjujemo razloge za izstop iz MDS:

1. Sklepi članstva CI z dne 7. 04. 2022
V pripravi na 9. sejo MDS smo v CI prejeli gradivo o optimizaciji variante S-5 s predlogom, da S-5 optimizirana C (v nadaljevanju S5 opt C) nadomesti S4 optimizirano (S4 opt) v študiji variant (ŠV/PIZ) in Utemeljitev predloga načrtovalca ZUM in DARS-a, da se uvrsti v ŠV/PIZ samo S5 opt C. To gradivo smo dan pred sejo MDS predstavili članstvu CI, ki je pritrdilo prvemu predlogu nadomestitve S4 optimizirane s S5 opt C v ŠV/PIZ in nasprotovalo predlogu, da se v ŠV/PIZ uvrsti samo S5 opt C, hkrati pa predlagalo, da se v ŠV/PIZ umestita še dve izvedljivi varianti, od tega naj bo ena južna varianta.

Naj omenimo še, da smo na zbor CI povabili vodjo MDS ga. Vesno Kolar Planinšič in županjo Mestne občine Ptuj ga. Nuško Gajšek in sta povabilo zavrnili.

2. 9. seja MDS kot predvolilni manever na škodo zakonitosti in strokovnosti postopka izbora ŠV/PIZ
Na 9. seji MDS je bil predlog, da S5 opt C nadomesti S4 opt soglasno potrjen. Predlogu načrtovalca ZUM in DARS-a, da se v nadaljevanju v ŠV/PIZ uvrsti samo S5 opt C pa smo nasprotovali v CI in predlagali, da se v ŠV/PIZ umestijo zraven S5 opt C še dve varianti, od tega ena južna.
V diskusiji pred glasovanjem je bilo jasno povedano s strani načrtovalca ZUM, da če uvrstimo v ŠV/PIZ tri variante s tem bistveno ne povečamo časa tega postopka, dvigne se pa strošek postopka. Tudi del ostalih članov MDS je predlagal, da gre v ŠV/PIZ več variant in ne samo ena.
Zaradi nestrinjanja s takšnim predlogom, sva bila člana CI na seji deležna pritiska in celo žaljenja, predvsem s strani županje ga. Nuške Gajšek in drugih županov. V diskusiji je DARS jasno povedal, da če ne gre izključno S5 opt C v ŠV/PIZ, potem bodo vztrajali, da gre S4 opt nazaj v študijo variant, kar bi pomenilo, da sklep o zamenjavi S5 opt C za S4 opt ne velja, kar nam dosti pove o namerah tako DARS-a kot tudi Ministrstva za infrastrukturo (MZI).

S strani Direktorata za vode Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in CI je bilo skozi diskusijo izpostavljeno vprašanje podtalnice in poplavnih voda. Od načrtovalca ZUM smo dobili odgovor, da to zna biti problem.

Sprašujemo se, kaj se bo zgodilo, če S5 opt C tako kot je načrtovana sedaj, ne bo gradbeno izvedljiva zaradi podtalnice ali poplavnih voda. Ali to pomeni, da bosta DARS in MZI potem spet vztrajala na S4 opt ali S5 opt D, ki gresta obe po površju?
V izogib zgornji situaciji smo v CI predlagali, da se optimizirajo tudi drugi dve izvedljivi varianti tako kot sta ste S5 in S4 in se potem vse tri uvrstijo v ŠV/PIZ, vendar naš predlog ni bil sprejet.

Predstavniki DARS-a so v preteklosti v MDS večkrat izrazili svoje stališče, da je za njih sprejemljiva tudi opcija, da se ne najde rešitev za umestitev. Ali je to namera DARS-a, MZI in MOP? Ali v tej državi tako rešujemo »gordijske vozle«?

Na koncu je vodja MDS ga. Vesna Kolar Planinšič dala sklep na glasovanje in ugotovila, da je le-ta bil večinsko sprejet, kar pomeni kršenje Sklepa o imenovanju MDS in preglasovanje CI in zaradi tega ne vidimo več smisla sodelovati v MDS, ki prikraja pravila dela tako kot kakšni stranki ali organu odgovarja.

V CI vidimo 9. sejo in sklep sprejet s preglasovanjem CI kot predvolilni manever in izkoriščanje MDS za doseganje političnih ciljev na škodo zakonitosti in strokovnosti postopka ŠV/PIZ. To naše stališče potrjuje tudi to, da novinarje, ki so bili povabljeni za izjave po 9. seji MDS ni povabilo MOP, MZI ali vodja MDS, temveč predstavniki politične stranke in še to samo nekatere. Z obžalovanjem ugotavljamo, da pri tem sodelujejo tudi organi lokalne skupnosti (občine). Mogoče pa bodo ta »gordijski vozel«, ki so ga razvezali, izkoristili na lokalnih volitvah v jeseni.
3. Nespoštovanje Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 1. odstavku 87. člena »Študija variant in predlog najustreznejše variante« navaja »Prostorska ureditev državnega pomena se načrtuje v variantah, ki so na podlagi znanih podatkov ocenjene kot izvedljive. V študiji variant se te variante podrobneje obdelajo, ovrednotijo in primerjajo s prostorsko-družbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Če je izvedljiva varianta samo ena, se v študiji variant obravnava samo ta.« V tem primeru imamo sedem izvedljivih variant (Elaborat iz 2020) in je MDS (MOP) kršila zakon, katerega bi morala sama spoštovati in CI pri tem ne bo sodelovala.

CI podpira uvrstitev variante S5 opt C v ŠV/PIZ, hkrati pa predlagamo da se optimizirajo in uvrstijo v ŠV/PIZ še dve varianti (SS sever in ena južna) izključujoč S4 opt saj je bila s soglasnim sklepom MDS umaknjena iz postopka in nadomeščena s S5 opt C.

V CI bomo ponovno intenzivirali postopke državljanske nepokorščine skladno z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Zadnje, kar si lahko privoščimo je, da bo izgrajena glavna cesta od Ormoža do Markovcev, od tam naprej pa bo promet speljan na sedanjo cesto. Še posebej, če to povežemo s povezavo Zavrč – Formin, ki je prav tako v zaključni fazi umeščanja in jo bo finančno podprl DRSI. To bi za nas pomenilo še več tranzitnega tovornega prometa in še večje poslabšanje pogojev za življenje.

Civilna iniciativa za izgradnjo ptujske obvoznice

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dme 20. aprila 2022.)

Na vrh