Domov » Novice » Državne ceste v slabem stanju

Državne ceste v slabem stanju

drzavne ceste

V v?erajšnji kroniki smo poro?ali o izzivih, ki jih bodo v prihodnjih leti prinesla vlaganja v prometno infrastrukturo. V kako slabem stanju je cestna, so pristojni spregovorili na nedavnem posvetu o klju?nih vprašanjih razvoja cestne in železniške infrastrukture v Sloveniji. Podatki o stanju državnih cest niso najbolj spodbudni, saj jih je ve? kot 70 odstotkov v mejnem, slabem in zelo slabem stanju. V kolikor se jih ne bo ustrezno vzdrževalo, jih bo v prihodnjih dveh letih takšnih že kar 90 odstotkov. Tako kot na vseh podro?jih, je tudi za vzdrževanje cest sredstev vse manj, zato gredo ideje v smeri ustanovitve cestnega sklada, ki bi prinesel nek stalen vir financiranja. Na direkciji za infrastrukturo so pripravili model vzdrževanja, ki temelji na pravo?asnosti in dovolj veliki meri sredstev. Žal nam je ?as, ko se je dalo življenjsko dobo cest podaljšati z manjšimi stroški ušel, zato je treba gledati za naprej. Omenjeni model zajema obdobje šestih let, z 200 milijonov evrov visokim letnim finan?nim vložkom. Le na tak na?in bi se dalo do leta 20120 vzpostaviti vzdržno raven kakovosti cest.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. januarja 2015.)

Na vrh