Domov » Novice » Estetska izhodišča za oblikovanje krožišč

Estetska izhodišča za oblikovanje krožišč

krozisca

V zadnjih letih smo v cestnem prometu pri?a vse ve? krožiš?em, tudi na Ptuju. Kakšna so estetska izhodiš?a za oblikovanje le-teh, smo lahko prisluhnili na predstavitvi v Mestni hiši. Krožiš?a predstavljajo u?inkovit ukrep umirjanja hitrosti in s tem zmanjšujejo posledice prometnih nesre?, hkrati pa dopolnjujejo prostor, kamor so umeš?ena. Prav iz tega razloga je MO Ptuj v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani izvedla urbanisti?no delavnico in pripravila konceptualne rešitev za urejanje krožiš?. Zgledno urejena lahko krožiš?a dodajo prostoru neko novo, dodano vrednost, zato je pomembno, da je ureditev smiselna. Ne le da prispevajo k ve?ji varnosti, smiselno urejena dajejo tudi podobo nekega mesta. So dobrodošlica tujcem in obiskovalcem, ki lahko že ob podobi krožiš?a izvedo nekaj o zgodovini mesta, kamor so prišli.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. februarja 2014.)

Na vrh