Domov » Novice » Evropskih sredstev za infrastrukturo bo manj

Evropskih sredstev za infrastrukturo bo manj

infrastrukturni izzivi

Po besedah infrastrukturnega ministra, dr. Petra Gašperši?a, so pred nami izzivi druga?nega razmišljanja in inovativnih pristopov, saj bo v tej finan?ni perspektivi evropskih sredstev bistveno manj. Za državne ceste bi lahko po?rpali 40 milijonov evrov, 313 milijonov za vlaganja v železniško infrastrukturo; za pristaniško infrastrukturo 6 milijonov evrov sredstev, za avtocestno omrežje, konkretno za odsek Draženci – Gruškovje pa 63, 5 milijonov EUR. Ker med sabo projekti konkurirajo in ker višina za posamezne države ni vnaprej dolo?ena, bodo morali biti projekti dobro ter kakovostno pripravljeni. Ob novih projektih se bo treba intenzivno lotili tudi vzdrževanja obstoje?e infrastrukture in s tem prepre?iti njeno propadanje ter izgubo na družbeni blaginji. V naslednji finan?ni perspektivi bodo nujna vlaganja v železniško infrastrukturo, ki je bila do sedaj zapostavljena. Minister je na posvetu še izpostavil, da je v tem trenutku na infrastrukturnem podro?ju z razli?no stopnjo zrelosti pripravljenih za kar 2, 5 milijarde evrov projektov: 2. tir Diva?a Koper, vozliš?e Pragersko, rekonstrukcija Maribor -Šentilj, in kasneje drugi tir Maribor Šentilj, Tivolski lok, Polj?ane – Slovenska Bistrica, AC Draženci Gruškovje, AC Karavanški predor, 3. razvojna os (prvi del južnega dela) in drugi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. januarja 2015.)

Na vrh