Domov » Novice » Junijska seja SPVCP MO Ptuj v znamenju varnosti otrok

Junijska seja SPVCP MO Ptuj v znamenju varnosti otrok

spvcp junij

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj se je sestal na 6. redni seji, na kateri so ?lani obravnavali sedem to?k dnevnega reda. Tako kot seja Varnostnega sosveta je tudi seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj minila v znamenju varnosti šoloobveznih otrok ob koncu šole, v ?asu po?itnic in ob za?etku novega šolskega leta. Vsak od nas lahko prispeva k temu, da ne bi prihajalo do prometnih nesre?, zato v ?asu po?itnic, bodimo še posebej pozorni na otroke, ki bodo prepuš?eni sami sebi oziroma ne bodo pod nadzorom staršev. V avgustu bodo na razširjenem sestanku z županom predstavili ugotovitve s terena in spregovorili o tem, kako je poskrbljeno za varno udeležbo otrok v cestnem prometu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. junija 2013.)

Na vrh