Nova vadbena površina za kandidate za voznike – Petv
Domov » Novice » Nova vadbena površina za kandidate za voznike

Nova vadbena površina za kandidate za voznike

Kot smo v naši kroniki že poro?ali so prejšnji teden svojemu namenu predali vadbeni poligon za motoriste in voznike za?etnike v velikosti 5000 m2. Poligon je velika pridobitev, namenjena predvsem varnejši vklju?itvi novih voznikov v promet in pridobivanju izkušenj za kandidate za voznike AM, A1, A2, A, B in B1 kategorije. V Zakonu o voznikih in Pravilniku o vozniškem izpitu je dolo?eno, da se za?etni del usposabljanja izvede na vadbeni površini. Ptuj tovrstne površine ni imel, zato bi se lahko zgodilo, da bi se kandidati morali voziti v Maribor ali Mursko Soboto. Investicijo je izvedlo podjetje Javne službe Ptuj skupaj z izvajalci del Cestnim podjetjem Ptuj in Hermes GP. ?eprav so bili na potrebo po tem projektu opozorjeni precej pozno, so se ga zaradi pomena za širše ptujsko obmo?je lotili zelo hitro. Na poligonu bodo lahko vozniški izpit opravljali kandidati za naslednje kategorije. Ni pa edina novost poligon, od 1. junija dalje namre? I.C. Ptuj spada pod obmo?je 5, skupaj z Mariborom, Ormožem in Mursko Soboto, kar pa za kandidate s ptujskega obmo?ja ne pomeni nobenih sprememb.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2017.)

Na vrh