Domov » Novice » Ocena varnosti otrok v novem šolskem letu ugodna

Ocena varnosti otrok v novem šolskem letu ugodna

varna pot

Na zadnji seji je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj med drugim veliko pozornost posvetil oceni varnosti otrok v novem šolskem letu. Pred mesecem dni so namre? šoloobvezni otroci znova sedli v šolske klopi in tako jih vsak dan kot pešce in kolesarje sre?ujemo na cesti. Da bi bile njihove poti varne so pristojni peljali razli?ne akcije, na sami seji pa so podali oceno varnosti. Z veseljem so ugotovili, da ni bilo nobenih ve?jih odstopanj, pomanjkljivosti so bile pravo?asno odpravljene, zgodila pa se ni nobena nesre?a. Kot že vsa leta se je v zagotavljanje varnosti ob pri?etku šolskega leta aktivno vpelo tudi Medob?insko redarstvo. Tudi njihova ocena je ugodna. Na seji so obravnavali tudi številne pobude in predloge krajanov ?etrtnih skupnosti za varnost pešcev ter umirjanje hitrosti. Ob vseh to?kah je zagotovo najbolj razveselilo dejstvo, da je bilo za varnost otrok ob pri?etku šolskega leta dobro poskrbljeno in upamo, da bodo varni skozi celotno šolsko leto. To pa ni le na pristojnih, temve? na nas vseh.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. oktobra 2013.)

Na vrh