Domov » Novice » Pobuda svetnika Čuša na temo prometne varnosti

Pobuda svetnika Čuša na temo prometne varnosti

Zeleni Ptuja opozarjajo, da je med izzivi, ki še vedno ?akajo na uresni?itev, tudi prometna varnost. Na to temo so sami že pripravili okrogle mize in razstave s primeri dobrih praks, ki bi jim po njihovem mnenju veljalo prisluhniti tudi na Ptuju. V zadnjih štirih letih so dali ve? deset predlogov za izboljšanje, saj so mnenja, da bo za ustrezno prometno varnost najprej treba zagotoviti ustrezno cestno infrastrukturo, s plo?niki in kolesarskimi potmi. Na Mestni ob?ini Ptuj so nam v pisni izjavi za javnost odgovorili, da se dobro zavedajo izzivov prometne varnosti, za ta namen je bila izvedena tudi posebna prometna študija. Konkretno so na terenu izvedli kar nekaj izboljšav v prometni infrastrukturi, v mestnem jedru so pove?ali obmo?je peš cone in zagotovili nova parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje. Kar se prehoda pri Borovem ti?e, pa so s strani Slovenskih železnic pridobili informacije, da je gradnja podhoda predvidena za konec leta 2013 ali za?etek leta 2014.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. decembra 2012.)

 

Na vrh