Domov » Novice » Poslabšana prometna varnost v Mestni občini Ptuj

Poslabšana prometna varnost v Mestni občini Ptuj


V veliki sejni sobi mestne hiše na Ptuju so izvedli 13. redno sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj. Na dnevnem redu se je zvrstilo enajst točk. Predstavniki Sveta in ostali navzoči so bili seznanjeni s prihajajočim medobčinskim tekmovanjem Kaj veš o prometu, opravljanju kolesarskih izpitov za učence 5. razredov in izobraževanju učencev III. triade na poligonu »Jumicar«. Velika večina teh programov in aktivnosti je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti otrok v cestnem prometu.

V drugi točki je pomočnik komandirja Policijske postaje Ptuj Tomislav Sledič podal oceno prometne varnosti v prvem trimesečju leta 2022 na območju Mestne občine Ptuj. V tem obdobju so zabeležili 75 prometnih nesreč, medtem ko so v enakem primerjalnem obdobju v letu 2021 zabeležili 53 prometnih nesreč.

Na tokratni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj je Aleš Gregorec z Oddelka za gospodarstvo predstavil trenutno situacijo in načrte povezane z izgradnjo kolesarskih poti na območju Mestne občine Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. aprila 2022.)

Na vrh