Domov » Novice » Promet » Posvet predsednikov Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Posvet predsednikov Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Minuli teden so se v ob?ini Videm na delovnem posvetu sestali predsedniki Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na obmo?ju Upravne enote Ptuj. Najve? ?asa so posvetili oceni prometno varnostnih razmer v preteklem letu. Kon?na ocena prometne varnosti v preteklem letu je dokaj ugodna, ?eprav beležimo nekaj ve? žrtev kot v letu 2010.Zagotovo pa je še kar nekaj pomanjkljivosti, ki se jih bodo trudili izboljšati. Velik poudarek bo ponovno na preventivnih akcijah, ki bodo usmerjene predvsem na najbolj kriti?ne skupine. K pove?anju prometne varnosti prispevajo tudi posamezni ?lani Svetov za preventivo in vzgojo. Najbolj zaslužnim so na posvetu podelili priznanja…Prav v prejšnjem tednu se je pri?ela preventivna akcija „Bodi trenutno nedosegljiv, ?e želiš ostati živ, ki jo bodo ponovili v decembru. Pristojni bodo opozarjali na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 31. januarja 2012)

Na vrh