Domov » Novice » Prejemniki listine in znakov AVP na sprejemu pri županu

Prejemniki listine in znakov AVP na sprejemu pri županu

avp

V oktobru so bile s strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa podeljene sve?ane listine in znaki AVP. Za doprinos k osveš?anju o prometni varnosti ter za ves trud se je prejemnikom listine in znakov zahvalil tudi župan MO Ptuj. Za dolgoro?no pove?anje prometne varnosti je preventiva izjemnega pomena. Z njo je treba za?eti že pri najmlajših in graditi tudi v vseh kasnejših življenjskih obdobjih. Tem, ki se na podro?ju prometne preventive in vzgoje trudijo in delujejo nadpovpre?no, Agencija RS za varnost prometa vsako leto podeli sve?ano listino in znake agencije. Gre za ljudi, ki so vsak na svojem podro?ju s svojim prostovoljnim delom delali korake v smeri izboljšanja prometne varnosti, morda so z znanjem, ki so predajali drugim, komu rešili tudi življenje. Tokrat je sve?ano listino prejelo Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj, zlati znak agencije Tin?ek Ivanuša, srebrni znak agencije pa sta prejela Janez Strelec in Mirko Lovrec. Pomena dela vseh nagrajencev se ne da opisati le z nekaj besedami, saj se odraža v realiziranih ciljih, predvsem pa v stanju prometne varnosti na širšem ptujskem obmo?ju. Naj si bo to preko medijev, pou?evanja otrok in mladine, raznih preventivnih akcijah in še ?em. Listina in znaki so potrditev, da je bil njihov neizmeren trud opažen, hkrati pa prijetna zaveza, da se bodo na tem podro?ju trudili še naprej.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. decembra 2014.)

Na vrh