Domov » Novice » Pripravljeni na zimske razmere

Pripravljeni na zimske razmere

Zimska sluzba pripravljena
Podjetje Javne službe Ptuj, ki je po razpisu izvajalec zimske službe v Mestni ob?ini Ptuj v ?asu sneženja skrbi za 238 kilometrov cest. V skladu z zakonskimi dolo?ili in planom zimske službe je podjetje pripravljeno na akcije od petnajstega novembra naprejin od tega dne so delavci operativni ves ?as s pripravljeno opremo in zadostnimi koli?inami posipnih materialov. Dežurna ekipa šteje dvajset delavcev, ki so pripravljeni za ro?no ?iš?enje snega in posip v primeru zmrzali. Ti bodo v primeru pove?anega sneženja izvajali tudi redno štiriindvajset urno dežurstvo pregleda cest in na zalogi imajo 200 ton soli ter 200 kubi?nih metrov gramoznega agregata. Za 238 kilometrov lokalnih cest in javnih poti, 65 kilometrov plo?nikov imajo na razpolago 21 plužnih enot. Javne službe Ptuj zimsko službo ob svoji plužni opremi izvajajo tudi s pomo?jo desetih podizvajalcev in vsi skupaj so pripravljeni na zimske razmere. Za izvajanje zimske službe ima Mestna ob?ina Ptuj v prora?unu za leto 2014 predvidenih 285 000 EUR.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. novembra 2014.)

Na vrh