Domov » Novice » Prva delavnica projekta Quest

Prva delavnica projekta Quest

V sredo je v mestni hiši potekala prva izmed napovedanih delavnic v okviru projekta Quest. V okviru tega projekta želijo akterji izoblikovati potrebne ukrepe za izboljšanje obstoje?ega prometnega in mobilnostnega stanja na podro?ju Mestne ob?ine Ptuj. S tem želijo pridobiti takšne rešitve, ki bodo prispevale k energetsko u?inkovitejši in trajnejši mestni mobilnosti.  Tukaj se bodo v ve?ji meri upoštevala tudi mnenja javnosti, predlogi in stališ?a. Prva izmed delavnic je bila namenjena soo?enju razli?nih mnenj o trenutnem stanju na podro?ju prometa in mobilnosti v našem mestu, s poudarkom na temah kolesarjenja, parkiranja, prometne preto?nosti in mestnega javnega potniškega prometa. Dnevni red je zajemal naslednje to?ke: Predstavitev mednarodnega projekta QUEST, Predstavitev analize izpolnjenih vprašalnikov glede na glavna izbrana podro?ja (kolesarstvo, parkiriš?a, preto?nost prometa in mestni javni potniški promet) , ob koncu sre?anja pa je sledilo Soo?enje mnenj in razprava o aktualni napovedani tematiki.

 (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. novembra 2012.)

Na vrh