Domov » Novice » S 14. seje SPVCP MO Ptuj

S 14. seje SPVCP MO Ptuj

spvcp

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj se je sestal na 14. redni seji. ?lani sveta so obravnavali devet to?k dnevnega reda, vezanih predvsem na realizacijo minulih preventivnih akcij in izobraževanj. Program varnosti cestnega prometa MO Ptuj in njegovo realizacijo je SPVCP spremljal sprotno in obravnaval trimese?no. Z opravljenim so zadovoljni, naloge pa so bile realizirane v skorajda 100%. Tudi statisti?ni podatki kažejo na to – zmanjšale so se posledice v prometnih nesre?ah, pa tudi število mrtvih. ?lanom sveta je bil predstavljen prometno-tehni?ni ukrep „sharrow“, ki pomeni souporabo voznega pasu in predstavlja inovativno prometno ureditev, o kateri bi bilo za razmisliti tudi v MO Ptuj. Ukrep predstavlja manjši strošek v primerjavi z gradnjo plo?nikov in kolesarskih stez, zato upajo, da bi bil projekt „sharrow“ v MO Ptuj izvedljiv. Dotaknili so se še izobraževanj predšolskih otrok in u?encev prve triade ter poro?il o uspešno izpeljani pobudi ptujskih Soroptimistk – ozna?enih varnih šolskih poteh, obeležen pa je bil tudi Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre?.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. decembra 2014.)

Na vrh