Domov » Novice » Spremenjen prometni režim na Osojnikovi cesti

Spremenjen prometni režim na Osojnikovi cesti

osojnikova

Konec tega ali v za?etku prihodnjega tedna je pri?akovati spremenjen prometni režim na Osojnikovi cesti. Slednja za promet ne bo zaprta, tako kot je bilo sprva predvideno. V prejšnjem in v tem tednu so za?ela izvajati dela za delno zaporo Osojnikove ceste. Cesta ne bo zaprta za prometa, saj bo slednji preusmerjen na parkiriš?e na ulici heroja Lacka. Parkiriš?e bo zaradi obvoza zmanjšano. V zmanjšanem delu zato parkiranje ne bo možno, na preostanku parkiriš?a pa bo dolo?eno obmo?je kratkotrajnega parkiranja, kjer se parkirnina pla?a ob za?etku parkiranja. Mese?ni abonenti bodo lahko parkirali na gramoznem delu, na vidno mesto pa bodo morali namestiti kartico, ki jim je sicer omogo?ala vstop na parkiriš?e. Medob?insko redarstvo bo opravljalo nadzor tega parkirnega obmo?ja in bo strogo ukrepalo zoper voznike, ki bodo svoja vozila parkirali na plo?nik ali kolesarsko stezo, ki poteka skozi to obmo?je. Pri?enja se namre? tudi novo šolsko leto, zato bodo te površine uporabljali šolarji OŠ Mladika, saj bo tukaj za?asno potekala varna šolska pot.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. avgusta 2014.)

Na vrh