Domov » Novice » Star scenarij za izgradnjo ptujske obvoznice

Star scenarij za izgradnjo ptujske obvoznice


V civilni iniciativi za izgradnjo ptujske obvoznice ocenjujejo, da DARS s tiho podporo Ministrstva za infrastrukturo, namerno blokira delo in izsiljuje postopke odločanja v Delovni skupini za usklajevanje rešitev v postopku priprave prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj – Markovci in se bližamo scenariju, ki se je zgodil leta 2008.

Da spomnimo – leta 2008 se je ustavil postopek umeščanja trase Ptuj – Markovci v prostor, ker je takrat DARS s podporo ministrstva vztrajal na varianti S-4, ki poteka med hišami v naselju Budina in nikakor ni bila sprejemljiva za lokalno skupnost, ki je podpirala varianto J-2, kateri pa so nasprotovaliokoljevarstveniki (NATURA 2000 in habitat Šturmovec). Posledica tega je bila ustavitev vseh postopkov umeščanja s sklepom vlade RS (leta 2012) s pojasnilom, da lokalna skupnost ni enotna okrog izbire variante Ptuj – Markovci. Takrat je bilo na mizi sprejmite S-4 ali pa NIČ. In takšen NIČ je trajal vse do 2017, ko se je spet začelo obujat »pokopano povezavo k življenju«. Na zadnji, 7.seji delovne skupine dne, je predstavnik DARS-a g. Boštjan Rigler jasno povedal, da je za DARS pomemben samo denar in s tem povezana tudi ultimativna uvrstitev variante S-4 OPT v presojo variant (je najcenejša), izbira ostalih dveh variant pa DARS ne zanima.

Da spomnimo – varianti S-4 OPT ultimativno nasprotuje CI in lokalna skupnost pristojna za ureditev prostora – Skupna občinska uprava južnega Podravja, Mestna občina Ptuj, občina Markovci – s podporo županov južnega Podravja. skozi delo delovne skupine se je na koncu izkristaliziralo 8 (osem) izvedljivih variant Ptuj – Markovci in sicer na severu 5 (pet) in na jugu 3 (tri). Lokalna skupnost – občine južnega Podravja – skupaj s CI so se poenotile in javno podprle varianto S-5, ki pa je sedaj več ni na mizi. Kot so zapisali v sporočilu za javnost se v CI zavedajo, da je umestitev trase ceste v prostor tako strokovno kot politično vprašanje. Izgleda, da je v tem primeru politika pred stroko in se je nekdo nekje, ki ima politično moč že odločil »S-4 OPT ali pa nič«. Investicija mora biti minimalna in to je S-4 ali pa je ne bo. CI pa bo še naprej tvorno sodelovala pri delu v DS, dokler bo ta še delovala skladno s pooblastili, ki jih je dobila od svojih članov na zadnjem zboru in ste jih člani DS in državne inštitucije tudi dobili v vednost, ter nadaljevala z vsemi oblikami državne nepokorščine do rešitve današnjega prometnega kolapsa na obstoječi – od države pozabljeni (mogoče namerno) trasi ceste Spuhlja – Ormoška cesta – Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. avgusta 2021.)

Na vrh