Domov » Novice » Svečana seja SPVCP MO Ptuj

Svečana seja SPVCP MO Ptuj

svecana seja spvcp

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je sestal zadnji? v letošnjem letu. Na sve?ani seji je bila podana kratka ocena dela in sodelovanja z zunanjimi sodelavci v letu 2014. Ptujski SPV v letošnjem letu obeležuje 40. obletnico ustanovitve, v vseh teh letih pa skrbi za prometno preventivo in vzgojo ter tesno sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, institucijami in vsemi, ki delujejo na tem podro?ju. Prav vsem tem se je predsednik SPV-ja, ob iztekajo?em se letu, zahvalil za trud in podporo. Program varnosti so uspeli realizirati skoraj v celoti, zato so z opravljenim delom zadovoljni. Tako policisti kot medob?inski redarji so veliko pozornost posve?ali preventivi in sodelovanju v skupnih akcijah, ki rezultirajo v spodbudnih podatkih. Zelo vzorno je tudi sodelovanje s predstavniki vzgoje in izobraževanja, kjer se prav tako izjemno veliko truda vlaga v izobraževanje, že pri predšolskih otrocih kot pri osnovnošolcih in srednješolcih. V SPVCP so z opravljenim zadovoljni, bodo pa s svojim delo stremeli k cilju, da se do leta 2020 ne bi zgodila nobena prometna nesre?a s smrtnim izidom in hujšimi telesnimi poškodbami. Ta cilj je možno dose?i le s skupnim sodelovanjem vseh pristojnih in z zavedanjem vseh udeležencev v cestnem prometu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. decembra 2014.)

Na vrh