Domov » Novice » SPVCP MO Ptuj ocenil delo iztekajočega se leta

SPVCP MO Ptuj ocenil delo iztekajočega se leta

seja spvcp

Na zadnji seji letošnjega leta se je sestal tudi ptujski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ocenili so delo v letu 2012 in naredili na?rt za prihajajo?e leto. V letošnjem letu je bil ptujski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu znova zelo dejaven, pri ?emer je predsednik poudaril, da je na ?lane sveta ponosen, saj so bile naloge, ki jih sprejemajo na sejah in naloge v okviru Na?rta varnosti cestnega prometa MO Ptuj za leti 2012 – 2013 skorajda v celoti realizirane in strokovno izpeljane. Ocena trendov varnostnih razmer od januarja pa do zadnjega novembra nakazuje, da so bile prometno varnostne razmere stabilne, zadovoljive pa bodo, ko žrtev prometnih nesre? ne bo, letos so namre? na ptujskem umrle tri osebe. Odgovorno ravnanje v cestnem prometu je dolžnost slehernega posameznika, a se tega, ko sedemo v avtomobil, vse premalo zavedamo. Da bi izpolnili cilje „Vizije 0 mrtvih“ na slovenskih cestah, pa bo to moralo priti v zavest vseh nas, ne le tistih, ki se s to problematiko soo?ajo po strokovni plati.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2012.)

 

 

Na vrh