Domov » Novice » Promet » Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

V soboto je cel svet prižigal sve?ke ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesre?. Tudi letos smo se žrtvam prometnih nesre? poklonili pred Mestno hišo, kulturni program, ki je spomnil na tragi?ne zgodbe preminulih, pa so v sodelovanju s ptujskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pripravili u?enci Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla in u?enci Mladike. Ob takem dnevu so pretirane besede vse preve?, sporo?ilo je namre? kratko in jasno. Slavnostni govornik se v v nagovoru spomnil vseh, ki jih ni ve? med nami, apel pa je bil namenjen predvsem mladim. Žalostno je, da moramo obeleževati ta dan. ?e bi bilo v zavesti vseh nas, da smo za varnost v prometu odgovorni vsi, bi lahko tak dan postal dan veselja, ko bi lahko na glas povedali, da se ni nikomur ni? zgodilo. Umrli niso statistika, so ljudje, ki so za sabo pustili najbližje, njihove spomine, bole?ino, žalost. To bila lahko bila zgodba vsakega izmed nas, zato nam naj ne bo vseeno!

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. novembra 2011)

Na vrh